Kontigent og indmeldelse

Vi har et obligatorisk grund-medlemsskab af Søborg Sportsfisker Klub, plus et valgtfrit tillægs-medlemsskab af “Forbundsfællerne”. Som medlem af forbundsfællerne er man også medlem af vores hovedorganisation Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).

Nedenstående er priserne for et medlemsskab:

Søborg Sportsfiskerklub:
Senior  580 kr pr år (indskud 100 kr)
Pensionister 290 kr pr år (indskud 50 kr)
Junior  290 kr pr år (indskud 50 kr)

Forbundsfællerne (Danmarks Sportsfiskerforbund):
Senior  300 kr pr år
Pensionister 300 kr pr år
Junior  200 kr pr år

Du er velkommen til at kikke forbi til en klubaften eller til at deltage på en klubtur, hvis du vil se om klubben er noget for dig.

Hvis du vil være medlem kan du ringe til klubbens kasserer Lars Remtoft på 3966 6440 og få tilsendt et girokort. Eller du kan sende os en E-mail via “mailformen” i venstre side af skærmen.